Koronavirusepidemian takia palkatta pois töistä olevat voivat hakea epidemiatukea Kelasta

Kelan maksamaa väliaikaista epidemiatukea voivat saada vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Epidemiatukea voi saada lapsen vanhempi, huoltaja tai tämän puoliso, joka asuu samassa taloudessa. Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi on varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksen 1.–3. luokalla, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Tukea maksetaan myös henkilölle, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin.

Epidemiatukea maksetaan poikkeusolojen ajan. Suomen hallitus päättää poikkeusolojen päättymisestä. Kun poikkeusolot päättyvät, myös tuen maksaminen lakkaa.

Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä eli 723,50 euroa kuukaudessa. Hakijan tulot tai lasten määrä eivät vaikuta tuen määrään. Lapsen hoitamisen takia tukea voi saada samassa taloudessa vain yksi henkilö kerrallaan.

Lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva. Epidemiatukea ei voi saada samaan aikaan tiettyjen muiden etuuksien, kuten työttömyysetuuden tai sairauspäivärahan kanssa.

Epidemiatukea voi nyt hakea Kelasta. Tukea voi hakea takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5.2020 saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5.2020 jälkeen.


Lue lisää Kelan verkkosivuilta

Temporär förmån för personer som har ledigt utan lön på grund av coronaepidemin


Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona

Lisätty uutisen loppuun tieto, että epidemiatukea voi saada enintään 13.5.2020 asti.