SEL valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen: Työsulkua ei voi rajata liiton jäseniin tai keskeyttää yksipuolisella päätöksellä

7.5.2012

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ei hyväksy Oulun käräjäoikeuden huhtikuussa antamaa tuomiota, jonka mukaan työnantajalla on oikeus kohdistaa työsulku koskemaan vain ammattiliiton jäseniä ja työsulun voi lopettaa kesken yksipuolisella päätöksellä. SEL:n mielestä käräjäoikeuden päätös ja sen perustelut ovat kestämättömät.

SEL vei asian oikeuteen, koska Antell-Leipomot oli yksi niistä työnantajista, jotka rajasivat keväällä 2010 työnantajaliitto ETL:n työehtosopimusneuvotteluiden aikaan toteuttaman työsulun koskemaan vain SEL:n jäseniä. SEL katsoo, että työsulun kohdistaminen vain liiton jäseniin rikkoo yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan työntekijää ei saa syrjiä ammatillisen järjestäytymisen perusteella. Tuomio ei myöskään ota huomioon työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työsulun rajaus ei riko yhdenvertaisuutta.

Lisäksi käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että työnantajaliitolla oli oikeus keskeyttää työsulku sen jo alettua. Oikeuden mielestä työtaistelu on yksipuolinen toimenpide, joka voidaan myös yksipuolisesti päättää ilman vastapuolen suostumusta.

SEL:n mielestä käräjäoikeuden perustelut ovat oudot ja työriitalain 7 §:n vastaiset. Lain mukaan ilmoituksen tekijä voi vain vastapuolen suostumuksella rajoittaa työtaistelun alun perin ilmoitettua kestoa.

Käräjäoikeuden tuomion jääminen lainvoimaiseksi muuttaisi työmarkkinoiden nykyistä käytäntöä siitä, miten työtaistelu-uhkia voidaan käyttää painostuskeinona työehtosopimusneuvotteluissa. Työtaistelutoimenpiteen ennakkoilmoitusvelvollisuuden merkitys muuttuisi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan olisi mahdollista pelata koko alaa koskevalla ilman päättymisaikaa annetulla lakko- tai työsulkuilmoituksella, vaikka ei olisi aikomusta toteuttaa kuin hyvin lyhyt lakko tai työsulku.

Hovioikeuden tulevalla päätöksellä on merkitystä koko suomalaiselle työmarkkinajärjestelmälle.