Valio tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

29.10.2010

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 27.10.2010 Valio Oy:n palveluksessa tuotantovastaavana olleen elintarvikeinsinöörin työnantajan edustajana kymmenen päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sakon suuruus oli 320 euroa.

Tuomio tuli Valion Seinäjoen tehtaalla elokuussa 2008 tapahtuneesta työtapaturmasta, jossa pakkauskonetta käyttänyt työntekijä loukkasi sormensa oikaistuaan vinoon joutunutta välilehteä koneen käsiteltävänä olleessa välilehtipakassa konetta pysäyttämättä.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu, koska konetta ei ollut varustettu suojauksella, joka olisi joko estänyt vaara-alueelle pääsyn koneen ollessa toiminnassa tai pysäyttänyt koneen vaara-alueelle jouduttaessa. Työantajan antama ohje koneen pysäyttämisestä silloin kun mennään selvittämään häiriötilannetta ei ole riittävä, jos tapaturman torjuminen on mahdollista teknisin menetelmin.

Käräjäoikeuden mukaan työnantajan velvollisuus on jatkuvasti seurata ja pitää huolta siitä, että käytettävät koneet ovat turvallisessa kunnossa. Konetta oli käytetty jo pidemmän aikaa turvavarusteiltaan puutteellisena. Tapaturmaan johtanut häiriötilanne toistui usein.

Syyttäjä oli lisäksi vaatinut Valion tuomitsemista työturvallisuuden laiminlyönnistä 3 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus jätti kuitenkin yhtiön tuomitsematta yhteisösakkoon siksi, että vaikka yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytykset olivat olemassa, oikeus katsoi yhtiön muutoin panostaneen työturvallisuuteen ja tämänkin työtapaturman jälkeen yhtiö oli nopeasti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.