Evira määräsi Oulunseudun Teurastamon toimintakieltoon

27.7.2010

 

Evira määräsi Oulunseudun Teurastamon toimintakieltoon
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on asettanut Oulussa sijaitsevan Oulunseudun Teurastamopalvelut Oy:n pienteurastamon toimenpidekieltoon. Yrityksen noin 10 työntekijää on lomautettu. Uhkana on, että teurastamon toiminta loppuu kokonaan, elleivät yrityksen neuvottelut Eviran kanssa johda kiellon purkamiseen.
 
-       Pienteurastamoiden toimintaa olisi helpotettava. Uudet EU-määräykset ovat pienille, vanhoissa toimitiloissa toimiville pienyrityksille liian kovat ja esimerkiksi Eviran valvontamaksut ovat pienille teurastamoille kohtuuttomat, kritisoi yrityksen toimitusjohtaja Sakari Haataja.
 
Haataja muistuttaa, että pienteurastamoiden lakkauttaminen tarkoittaa myös muun muassa teuraseläinten kuljetusmatkojen pidentymistä.
 
-          Lisäksi pienten teurastamoiden toiminnalla on työllistävä ja lähiruokaa tukeva vaikutus.