SEL vaatii kompensaatiota sokerialan työläisille

31.8.2005

Suomalainen sokerintuotanto uhattuna
SEL vaatii kompensaatiota sokerialan työläisille

Suomen sokerin viljelijöiden ja teollisuuden taivaalle on keräytynyt mustia pilviä EU:n sokeriuudistuksen suuntaviivojen tultua julki kesäkuussa. Taustalla on Maailman kauppajärjestö WTO:n vaatimus EU:lle sokeripolitiikan uudistamiseksi.
Suomen Elintarviketyöläisten Liiton lausunnossa EU:n komissaari Mariann Fischer Boelille tuodaan selkeästi esiin, että sokeriuudistus nykymuodossaan johtaisi kokonaisen teollisuudenalan tuhoutumiseen laajassa osassa Eurooppaa ja varsinkin maanosamme reuna-alueilla. Komission esittämä aikataulu näin mittavassa asiassa ei antaisi aikaa minkäänlaisille sopeuttamistoimille, joilla voitaisiin kompensoida uudistuksesta aiheutuvia työpaikkojen menetyksiä ja niiden taloudellisia seurauksia.
Suomessa sokeriuudistuksella olisi tuhoisat vaikutukset juurikkaan viljelylle ja jatkojalostukselle. Hinnanalennus lopettaisi käytännössä koko tuotannonalan. Jalostavassa teollisuudessa on välittömästi uhattuna noin 400 työpaikkaa. Kokonaisuudessaan sokerin tuotantoketju työllistää Suomessa yli 10 000 ihmistä.
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto vaatii, että komissio sisällyttää lupaamaansa tukipakettiin kompensaation paitsi maataloustuottajille myös teollisuuden työntekijöille.
SEL painotti myös ekologisia periaatteita ja sitä, että Suomessa viljely ja jalostaminen on ympäristövaikutuksiltaan tarkoin arvioitu. Ajatus keskittää tuotanto jatkossa Euroopan tiheästi asuttuun osaan sotii sen sijaan näitä periaatteita vastaan.
– Käytännössä tämä merkitsisi sokerin tuotannon loppumista Suomessa, painotti palkkasihteeri Ari Huuki Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta koko sokerintuotantoketjun yhteisessä mielenosoituksessa Esplanadilla kesäkuussa. – Teollisuudelle ollaan sorvaamassa kiintiötukipakettia jokaista tuotettua sokeritonnia kohden ja jos ei muuten saada aikaan ratkaisua, teollisuus tarttuu itse tarjottuun porkkanaan. Suomalainen kriisivalmius on uhattuna. Koko kentän on oltava yhtenä miehenä suomalaisen sokerintuotannon puolesta, Huuki kehotti.
Sokeriketjun mielenosoituksen yhteydessä Euroopan komissiolle välitetyn kirjelmän ovat allekirjoittaneet MTK ja sen sokerivaliokunta; sokerijuurikkaan neuvottelukunta; sokeriteollisuuden yritykset, niiden johto, työntekijät ja neuvojat; Suomen elintarviketyöläisten Liitto SEL; Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä sokerin viljelyalueen kunnat.
EU:n komissio ehdottaa sokerin hintaa alennettavaksi 39 prosentilla. Juurikkaasta maksettava noin 40 euroa tonnilta putoaisi 25 euroon. Ehdotukseen kuuluu myös vapaaehtoinen teollisuuden rakennemuutosohjelma, jolla kannustettaisiin sokeritehtaiden sulkemiseen. Daniscon varatoimitusjohtaja Morgens Granborg arvioikin, että sokeritehtaita joudutaan todennäköisesti sulkemaan yhdessä muiden tehostamistoimien kanssa. Daniscolla on tehtaita Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Liettuassa.
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mukaan Suomi lähtee edelleen siitä, että juurikkaan viljely ja jalostus säilyvät Suomessa. Suomi ei ole ylituotantomaa, eikä edes omavarainen sokerin suhteen. Yli kolmannes suomalaisten suussa sulavasta sokerista on puhdistettua tuontitavaraa, ruokosokeria. Samaan aikaan Suomi on EU-jäsenyytensä aikana rahoittanut noin 40 miljoonalla eurolla eurooppalaisen sokerin vientiä. EU:n komissiota muistutetaan myös siitä, että maamme tuotanto-oloissa sokerijuurikkaalle ei ole kilpailukykyistä vaihtoehtoa.
EU:n huippukokouksessa on kolme eri kertaa vahvistettu periaate, että maataloutta on voitava harjoittaa koko unionin alueella mukaan lukien myös epäsuotuisat alueet. Komission esitys on tätä periaatetta vastaan. Se suosii tietoisesti suuria ja tehokkaimpia tuottajamaita. Sokeria on viljelty Suomessa jo sadan vuoden ajan ja sillä on suuri aluetaloudellinen merkitys. Muualla Euroopassa juurikkaan viljelylle on paljon helpompi löytää vaihtoehtoisia kasveja kuin Suomessa, jossa kasvun pohjoinen ääriraja tulee monelle viljelykasville vastaan.
EU:n komission tavoitteena on, että neuvosto saa aikaan ratkaisun sokeriuudistusesityksessä marraskuun kokouksessaan.

Sokerin tuotantoketjun mielenosoituksessa Helsingissä Suomen EU-edustuksen edessä Esplanadilla kaikuivat iskulauseet: ”Iso sanoo, pieni anoo”, ”suomalainen sokeri – uhanalainen laji” ja ”EU vie sokerinkin suusta”.