SEL, panimo- ja virvoitusjuomateollisuus, jäätelöteollisuus ja makeisteollisuus: Veromuutokset toteutettava kotimaisia työpaikkoja riskeeraamatta

15.8.2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n, Suomen Jäätelöteollisuus ry:n ja makeisteollisuuden yhteinen kannanotto:
 

Hallituksen on toimittava ohjelmansa mukaisesti, vaativat Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Suomen Jäätelöteollisuus ja makeisteollisuuden yritykset. Hallitusohjelmassa todetaan yksiselitteisesti, että ”veromuutokset toteutetaan yritystoiminnan edellytykset ja suomalaisyritysten kilpailukykytekijät huomioiden.”
 
SEL ja valmisteveron piirissä oleva teollisuus muistuttavat, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut laajentamaan nykyistä veropohjaa ja selvittämään mahdollisen sokeripitoisuuteen perustuvan sokeriveron käyttöönoton vuoden 2013 alkuun mennessä.
 
Vain muutamiin tuotteisiin kohdistettu valmisteverotus on kilpailua vääristävä ja epäjohdonmukainen. Lisäksi se vaarantaa työpaikkoja, kuihduttaa viennin edellytyksiä ja kannustaa harmaatuontiin. Valmisteverot ulotettiin makeisiin ja jäätelöön vuoden 2011 alussa. Samalla virvoitusjuomien valmisteveroja korotettiin. Toimenpiteillä kerätään tänä vuonna noin 130 miljoonaa euroa.
 
Nyt voimassa olevaa valmisteveromallia selkeästi laajempaan veropohjaan perustuva sokerivero ratkaisisi verotukselliset ongelmat oikeudenmukaisemmin. Sokerivero kerryttäisi verotuloja ja se voisi vaikuttaa myönteisesti myös kansanterveyteen.