TEM:n nollatyösopimustyöryhmän selvitys valmis, PAM ja SEL: Epäkohdat poistettava lakimuutoksilla viivyttelemättä

10.9.2013

Työnantaja voi nollatyösopimuksella kiertää esimerkiksi koeaikaan, sairausajan palkkaan, lisätyöoikeuteen, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyviä määräyksiä. Nollatyösopimuksiin liittyviä kysymyksiä tarkastellut kolmikantainen työryhmä julkisti selvityksensä tänään.

Nollatyösopimuksiin liittyvät epäkohdat on poistettava muuttamalla lainsäädäntöä, vaativat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL.

Palvelualoilla nollatyösopimuksilla viitataan usein tarvittaessa töihin kutsuttaviin, ja teollisuudessa niillä tarkoitetaan vaihtelevaa työaikaa, joka on sopimuksen mukaan esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa.

Työnantaja voi kiertää nollatyösopimuksen kautta pakottavan työlainsäädännön soveltamisen. Tähän liittyvät esimerkiksi koeaikaan, sairausajan palkkaan, lisätyöoikeuteen, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyvät määräykset.

- Ei voi olla niin, että solmimalla sopimus, jota lainsäädäntö ei edes tunne, voidaan ohittaa työntekijän suojaksi säädettyjä työlainsäädännön keskeisiä määräyksiä, huomauttaa nollatyösopimustyöryhmän jäsen, PAMin neuvottelupäällikkö Juha Ojala.

Nollatyösopimuksiin liittyviä kysymyksiä selvittäneeseen kolmikantaiseen työryhmään kuului palkansaajapuolelta SAK:laisten PAMin ja SEL:n edustajien lisäksi STTK ja Akava. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi selvityksensä tiistaina 10.9.2013.

Työryhmän mukaan nollatyösopimuksista ja muusta osa-aikaisesta työstä aiheutuvat ongelmat ovat valitettavan tuttuja ja yleisiä kaikkien palkansaajajärjestöjen edustamilla aloilla.

Palkansaajapuoli esittääkin, että nollatyösopimuksiin liittyvät epäkohdat poistetaan lakimuutoksilla. Keskeisintä olisi varmistaa, että työsopimusta solmittaessa työaika vastaa mahdollisimman paljon todellista toteutuvaa työaikaa. Toisaalta jo toteutuneen työajan tulee vakiintua työsuhteen ehdoksi tietyn ajan kuluttua työsuhteen alusta. Myöskään työtuntien vähentäminen ei saa olla yksipuolisesti mahdollista ilman työsopimuslaissa ja yhteistoimintalaissa mainittuja edellytyksiä.

Nollatyösopimuksiin liittyvät epäkohdat ovat ristiriidassa työoikeudellisen lainsäädännön keskeisen työntekijän suojelun periaatteen kanssa. PAMin ja SEL:n mielestä nollatyösopimuksiin liittyvät lisäselvitykset eivät ole enää tarpeen, vaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset epäkohtien poistamiseksi on toteutettava viipymättä kolmikantaisesti.

- Asiassa on toimittava viivyttelemättä. Nollatyösopimukset aiheuttavat työntekijöille epävarmuutta, työsuhteeseen ja sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien menetystä sekä toimeentulo-ongelmia, SEL:n liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen listaa.


TEM:n tiedote: Selvitys: Työntekijöiden oikeudet varmistettava nollatyösopimuksissa

Työministeri Lauri Ihalainen: Epäsäännöllisten työsuhteiden epäkohtien korjaamista vauhditettava

SAK:n tiedote: Nollatyösopimusten ongelmat korjattava lakimuutoksilla