Ammatillinen koulutus

Elintarvikealan ammatillisia opintoja voi suorittaa useissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.

Voit opiskella elintarvikealan ammatillisen tutkinnon myös työelämässä oppisopimuksella.

Tutustu koulutustarjontaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Voit arvioida omaa osaamistasi valitsemassasi ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa Osaan.fi-palvelussa.

Kun suoritat ammatillisen tutkinnon, saat Työllisyysrahaston maksaman 400 euron stipendin.

Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikunnat valvovat ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 37 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta 1.1.2021-31.12.2023.

• osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen
• osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen
• käsittelevät tutkintokoulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä
 
Elintarvikealan työelämätoimikunta
• Elintarvikealan perustutkinto
• Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
• Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
• Leipomoalan ammattitutkinto
• Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
• Leipomoalan erikoisammattitutkinto

SEL:n edustajat elintarvikealan työelämätoimikunnassa:
Tuomo Tikkanen
Tommi Seppäläinen

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta
• Kalatalouden perustutkinto
• Kalatalouden ammattitutkinto
• Kalatalouden erikoisammattitutkinto

SEL:n edustajat luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnassa:
Lari Siitonen

Opintovapaa

Työntekijän oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Työsuhde pysyy voimassa opintovapaalla, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa opintovapaan ajalta, ellei siitä ole sovittu työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.

Voit rahoittaa opiskeluasi

Tutustu: Tietopaketti opintojen rahoitusvaihtoehdoista


Kysy lisää SEL:n koulutussihteeri Jaana Saaraselta, p. 050 379 9269 tai jaana.saaranen@selry.fi.