HUOM!

Työttömyysturvalaki muuttui 1.1.2014 alkaen. Materiaalin tarkoituksena on kuvata muutoksia mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä työttömyyskassaan tai liiton aluetoimistoon.

Työttömyyskassan käsittelijöiden puhelinpalveluaika tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00 numerossa 020 690 321(pvm/matkapuhelinverkkomaksu) Muina aikoina työttömyysturva-asioissa palvelevat liiton aluetoimistot

Aluetoimistot palvelevat myös työttömyysasioissa

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa

Työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaalla oleville vuorottelukorvausta. Työttömyysetuutta voi saada myös työllistymistä edistävien palvelujen, kuten työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta.

Jäsenyys

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi pääsee palkkatyöntekijä, joka on alle 68-vuotias ja työskentelee elintarvikealan ammatissa tai työalalla. Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyysehdon ja työssäoloehdon sekä maksanut kassan jäsenmaksun.

Kun liityt Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon (SEL) jäseneksi, liityt samalla myös Sumen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi. SEL:n jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

Vaikka elintarvikealan opiskelijat voivat liittyä SEL:n opiskelijajäseniksi, työttömyyskassan jäsenyysaika voi alkaa vasta palkkatöihin mentäessä.

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden 2014 alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.


Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajan. edellistä viikkoa ja maksanut tältä ajalta kassan jäsenmaksun.
 

Elintarviketyöläisten liiton ja kassan jäsenmaksu on yhteensä 1,5 % saadusta palkkatulosta.

Työttömyyskassan säännöt

Jäsenhakemus
 

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus. Jäsenhakemus on monissa tapauksissa samalla myös jäsenmaksun perintävaltakirja työnantajalle. Valtakirjan perusteella työnantaja on valtuutettu perimään palkasta jäsenmaksut palkanmaksun yhteydessä.

Hakemuksia ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saa SEL:stä ja oman työpaikan luottamusmiehiltä. 

Sähköisesti voit liittyä tästä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Työttömyyskassan jäseneksi.

Jos siirryt ammattialalta toiselle, on tarkoituksenmukaista järjestäytyä sen alan ammattiliittoon/ työttömyyskassaan, jonka toimi- tai sopimusalalla työskentelet. Kun jäsenyyden siirtyminen uuteen liittoon/kassaan tapahtuu kuukauden kuluessa aikaisemmasta kassasta eroamisesta, aikaisemmassa kassassa kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen kassaan.

Jos et halua liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäseneksi, mutta haluat liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi, käytä tätä jäsenhakemusta.

Työttömyyskassa


Kassan toimitilat sijaitsevat Helsingissä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton yhteydessä. Kassan lisäksi liiton seitsemän aluetoimistoa palvelevat jäseniä työttömyyskassa-asioissa. Etuushakemukset käsitellään työttömyyskassassa Helsingissä. Työttömyyskassan vastuunalainen toimihenkilö on kassanjohtaja.