Hallinto

Edustajakokous

Ylintä päätösvaltaa Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa käyttää joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. Edustajakokous valitsee liittopuheenjohtajan, liittohallituksen ja liittovaltuuston. Edustajakokous päättää liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. SEL:n jäsenet valitsevat edustajakokouksen äänivaltaiset edustajat keskuudestaan vaaleilla.

Edustajakokouksessa vuonna 2012 hyväksytty SEL:n toimintaohjelma ja julkilausumat.

Liittovaltuusto

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, joka liiton on korkein päättävä elin edustajakokousten välillä. Liittovaltuustossa on 33 jäsentä, mukaan lukien kolmen hengen puheenjohtajisto. Liittovaltuustolla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi valtuusto kokoontuu tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.

Liittovaltuusto kaudella 2012-2017

Liittohallitus

Edustajakokous valitsee liittohallituksen, johon kuuluu 17 jäsentä. Liittohallituksen tehtävänä on valvoa ja toimeenpanna edustajakokouksen ja liittovaltuuston tekemiä päätöksiä sekä ohjata ja johtaa liiton toimintaa. Liittohallitus kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa.

Liittohallitus kaudella 2012-2017

Liittopuheenjohtaja

Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, joka johtaa liittoa ja liittohallitusta sekä edustaa liittoa esimerkiksi julkisuudessa.

Liittopuheenjohtajana kaudella 2012-2017 toimii Veli-Matti Kuntonen.

Jaostot

Liittohallituksen apueliminä asioita valmistelemassa ja käytännön tehtäviä sekä erityiskysymyksiä hoitamassa ovat liittohallituksen nimittämät jaostot.

Edustajakokouskaudella 2012-2017 jaostoja ovat työympäristö- ja sosiaalipoliittinen jaosto, kansainvälisten asioiden jaosto, tiedotusjaosto, koulutuspoliittinen jaosto ja nuorisojaosto sekä kesäpaikkatoimikunta.

Jaostot kaudella 2012-2017