Työsuojeluvaalit

Elintarvikealan työpaikoilla on valittava työsuojeluhenkilöt marras-joulukuun 2019 aikana.

Tarvittaessa vaaleilla valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on kaksi seuraavaa vuotta eli 2020–2021. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta.

Laki velvoittaa, että työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöillä on oikeus halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valinnat on hyvä tehdä pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadi.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta puolestaan perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei lakiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita esimerkiksi tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojelutehtäviin valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Selliläisistä työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n jäsenrekisteriin. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Lomakkeet.

SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse. Ilmoitus pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä.

Ohjeet vaalien toteuttamiseksi löytyvät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta ->

Vaaliohje: Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

SEL:n aluesihteerit neuvovat oman alueensa työpaikkojen työsuojeluvaaliasioissa.