Luottamusmies turvana työpaikalla

Työntekijöiden valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla työntekijöiden tukena ja turvana. Luottamusmiehet ovat SEL:n jäsenten valitsemia työntekijöiden edustajia työpaikoilla. Luottamusmies huolehtii siitä, että työehtosopimusta ja lakia noudatetaan työpaikalla. Luottamusmies neuvoo ja auttaa työpaikalla vain liiton jäseniä. Ammattiliittoon järjestäytymättömät työntekijät joutuvat selvittämään asiansa omin avuin.

Työsuhteen ehdoista voi työntekijälle tulla kysyttävää tai erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Ne voivat koskea esimerkiksi palkkaa, työaikaa, vuosilomaa, lomakorvauksia, irtisanomista, lomautuksia, sairaus- ja äitiyslomia tai työvapaita. Luottamusmiehen tehtävänä on työpaikalla selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä. Osaston luottamusmies saa tarvittaessa apua työpaikan pääluottamusmieheltä, joka puolestaan saa apua SEL:n aluetoimistolta aluesihteeriltä ja SEL:n keskustoimiston sopimusosastolta.

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, ammattiosasto tai oman alueen aluesihteeri auttavat ongelmien selvittelyssä. Liitto kouluttaa luottamusmiehiä, jotta he saavat tarvittavat tiedot ja taidot jäsenistön etujen valvontaan.