Sommarjobbare, förbundet är också till för dig

Bli medlem i SEL även om du arbetar i livsmedelsbranschen bara under sommaren. Läs här varför det lönar sig för dig att bli medlem i SEL.

1. Du får anständiga arbetsvillkor

SEL förhandlar med arbetsgivarförbundet i livsmedelsbranschen om kollektivavtal där man fastslår minimivillkoren för löne- och andra arbetsvillkor för alla arbetstagare, såsom exempelvis arbetstider, tillägg, övertidsersättningar och semesterersättningar.

SEL:s förtroendeman representerar arbetstagarna då man på arbetsplatserna förhandlar om löner och andra arbetsvillkor med arbetsgivaren. Ju fler vi är, desto bättre arbetsvillkor får vi alla.

2. Du får hjälp och stöd

Förtroendemannen på din arbetsplats ger dig råd och hjälper dig om du har frågor om din lön eller andra arbetsvillkor, eller om du har problem på din arbetsplats.

Även som sommararbetande eller i annat snuttarbete kan du råka in i situationer där du behöver stöd av förbundet. Det kan hända att man betalar en för låg lön till dig, du kan råka ut för en arbetsolycka eller bli olagligt uppsagd. Också i sådana situationer kan du som medlem i förbundet räkna med hjälp för att reda upp problemen.

3. Du tjänar in arbetslöshetsskydd

Då du ansluter dig som medlem i SEL, ansluter du dig samtidigt till medlem i arbetslöshetskassan. Om du arbetar minst 18 timmar per vecka uppfylls arbetsvillkoret och då kan du räkna med förtjänstbunden arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret fullt på 26 veckor under 28 månaders tid. Exempelvis studier på heltid, barnafödsel, sjukdom eller värnplikt kan förlänga granskningsperioden på 28 månader med högst sju år.

4. Ditt medlemskap följer med dig

Det ackumulerade arbetsvillkoret i arbetslöshetsskyddet försvinner inte då du byter till en annan arbetsplats eller helt byter bransch, om du värnar om ditt medlemskap i förbundet eller byter fackförbund och arbetslöshetskassa utan uppehåll.

5. Du får medlemsförmåner

Som medlem i SEL har du förmåner, såsom en avgiftsfri reseförsäkring under fritiden, som gäller både i Finland och utomlands. Läs mera på finska och kolla upp alla medlemsförmåner på adress www.selry.fi/jasenedut.


Fatta ett gott beslut, bli medlem, det kostar inte för mycket!

Medlemskap lönar sig alltid, oberoende av vilket slags arbetsförhållande du har. Med medlemskap i förbundet skaffar du dig skydd mot problem som du eventuellt ställs inför i arbetslivet och samlar arbetsvillkor för ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. I förbundets medlemsavgift ingår medlemsavgiften i arbetslöshetskassan.

SEL:s medlemsavgift är 1,4 % av din bruttolön. Arbetsgivaren drar av medlemsavgiften direkt från din lön eller om du så vill, kan du själv beräkna och betala medlemsavgiften till förbundet varje månad. Medlemsavgiften är i sin helhet avdragsbar vid beskattningen. När de medlemsavgifter du betalat beaktas i din slutliga beskattning, betalar du för medlemskapet i förbundet i själva verket mindre än vad det står på ditt lönekvitto.

Du ansluter dig som medlem i SEL genom att fylla i medlemsansökan tillsammans med förtroendemannen på din arbetsplats. Du kan också ansluta dig som medlem på adressen www.selry.fi/blimedlem.


Har du ännu något att fråga om? Diskutera mer med förtroendemannen på din arbetsplats. Du kan också ringa till förbundet 09 4246 1200.

Läs här sommarjobbarens checklista

Skaffa en ny medlem, du får ett 20 € presentkort