Skaffa en ny medlem, du får ett 20 € presentkort!

Det är till fördel för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen att alla på arbetsplatsen tillhör det egna fackförbundet. Tack för att du rekommenderar fackligt medlemskap för dina arbetskamrater! Vi belönar dig med ett presentkort då du värvar en ny medlem till förbundet.
 

Så här går det till:

1. Varje medlem i SEL kan delta och rekommendera medlemskap för en arbetstagare som inte ännu är medlem i SEL. Den nya medlemmen kan också ha ett tidsbundet arbetsavtal, vara inhyrd arbetstagare eller ha ett deltidsarbete.

2. Ju fler medlemmar du värvar desto fler presentkort kan du få. För varje ny betalande och för första gången ansluten medlem till SEL får du ett presentkort från S-gruppen till ett värde av 20 euro. Presentkortet fungerar som betalningsmedel vid alla S-gruppens verksamhetspunkter.

3. Du erhåller ditt presentkort endast om ditt eget namn ingår i den nya medlemmens elektroniska anslutningsblankett som rekommenderare. På pappersblanketten, där någon sådan punkt inte finns skrivs rekommenderarens namn in på blankettens övre kant. På annat sätt uppmärksammas inte den rekommenderandes uppgifter. Uppgifter kan inte heller sändas in i efterskott. En ny medlem kan endast ha en rekommenderande.

4. Du kan tillsammans med den medlem du har värvat fylla i den elektroniska anslutningsblanketten, som du hittar på adress www.selry.fi/liity. Pappersversionen av blanketten får du hos SEL-ombudsmannen på din arbetsplats eller om du beställer den från SEL:s postning på nummer 09 4246 1254.

5. De som ansluter sig som studerandemedlem uppmärksammas inte i kampanjen, eftersom studerandemedlemskap i SEL är avgiftsfritt. Du får ett presentkort endast för värvningen av en ny, betalande medlem.

6. Presentkortet sänds till dig ungefär en månad efter att den nya medlemmen har anslutit sig, om arbetsgivaren driver in förbundets medlemsavgift direkt från den nya medlemmens lön. Om den värvade medlemmen räknar ut och månatligen erlägger medlemsavgiften själv får du presentkortet efter att den nya medlemmen erlagt sin första medlemsavgift.


Om du har frågor, ring då förbundets nummer 09 4246 1200 eller kontakta oss per epost jasenrekisteri@selry.fi.