Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.6.2023 med en allmän förhöjning på 3,5 %

Lönerna för livsmedelsbranschens arbetstagare stiger med 3,5% 1.6.2023. Dessutom utbetalas en klumpsumma på 400 euro i maj 2023.

SEL och ETL godkände 13.2.2023 nya kollektivavtal för livsmedelsbranschens arbetstagare för tiden 13.2.2023–31.1.2025. Lönerna och tabellönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen höjs med en allmän förhöjning på 3,5 % 1.6.2023 eller i början av därefter påbörjande löneutbetalningsperiod.

Dessutom får arbetstagarna i år en engångsutbetalning på 400 euro i samband med maj 2023 månads löneutbetalning. Engångssumman utbetalas endast till arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott har börjat senast 1.2.2023 och är i kraft det datumsumman utbetalas. För deltidsarbetande arbetstagares del uträknas storleken på engångssumman ut i förhållande mellan den överenskomna arbetstiden och den fulla arbetstiden.

År 2024 höjs lönerna och tabellönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen med en allmän förhöjning på 2,3 % 1.4.2024 eller i början av därefter påbörjande löneutbetalningsperiod.