Nya tvååriga kollektivavtal och löneförhöjningar för livsmedelsbranschens arbetstagare

Lönerna för livsmedelsbranschens arbetstagare stiger med 3,5% 1.6.2023 och 2,3% 1.4.2024. Dessutom utbetalas en klumpsumma på 400 euro i maj 2023.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL och Livsmedelsindustriförbundet ETL godkände 13.2.2023 nya kollektivavtal för livsmedelsbranschens arbetstagare under en tvåårig avtalsperiod 13.2.2023–31.1.2025.

SEL:s förbundsfullmäktige godkände med rösterna 27–5 förhandlingsresultatet om de nya kollektivavtalen.

– Vi kan vara relativt nöjda över att under svåra omständigheter ha fått nya kollektivavtal till stånd. Arbetstagarna i livsmedelsbranschen får löneförhöjningar i nivå med exportindustrin. Löneförhöjningarna korrigerar inte helt inflationens effekter, men det viktiga är att förhöjningarna gäller alla arbetstagare i livsmedelsbranschen och stoppar nedgången i arbetstagarnas köpkraft, konstaterar SEL:s ordförande Veli-Matti Kuntonen.

Lönerna och tabellönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen får en allmän förhöjning med 3,5 procent 1.6.2023, eller i början av därpå följande löneutbetalningsperiod. Löneförhöjningarna innehåller inte lokala potter.

Dessutom får arbetstagarna i år en engångsutbetalning på 400 euro i samband med maj månads löneutbetalning. Engångssumman utbetalas endast till arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott har börjat senast 1.2.2023 och är i kraft det datumsumman utbetalas. För deltidsarbetande arbetstagares del uträknas storleken på engångssumman ut i förhållande mellan den överenskomna arbetstiden och den fulla arbetstiden.

År 2024 stiger alla livsmedelsbranschens arbetstagares löner och tabellöner med en allmän förhöjning med 2,3 procent 1.4.2024 eller från början av därpå följande löneutbetalningsperiod.

Under båda åren stiger tabellönerna i enlighet med procentsatsen på den allmänna förhöjningen från och med den allmänna förhöjningen eller från början av därpå följande löneutbetalningsperiod.

SEL och ETL enades om fem nya allmängiltiga kollektivavtal: kollektivavtalet för bageribranschens arbetstagare, kollektivavtalet för köttbranschens arbetstagare, kollektivavtalet för mejeribranschens arbetstagare, kollektivavtalet för arbetstagarna i livsmedelsbranscherna samt kollektivavtalet för bryggeri- och läskedrycksbranschens arbetstagare.

I kollektivavtalen gjordes ett flertal textförändringar, av vilka en del gäller alla kollektivavtal och andra endast ett kollektivavtal.

SEL och ETL tillsatte också fyra arbetsgrupper: en arbetsgrupp för klarläggande av kollektivavtalen, en lönearbetsgrupp, en utvecklingsarbetsgrupp för arbetsergonomi och arbetssäkerhet samt en lärlingsarbetsgrupp.

Alla förändringar i de nya kollektivavtalen hittar du på finska i underteckningsprotokollen på adress www.selry.fi/tes