Avtalen slutna, mot nya utmaningar

Arbetsmarknadsrundan är redan mycket långt avklarad, men ännu tvingas några förbund kämpa för sina medlemmars och sina branschers arbetsvillkor.

Fackförbunden har kritiserat arbetsgivarförbunden för brist på självständighet, för att de har överlämnat den egentliga beslutsmakten till sin centralorganisation Finlands Näringsliv, EK. Det nya under den här rundan var, att EK:s direktiv till de egna medlemsorganisationerna kom via offentligheten och var öppna för alla. Delvis på grund av de FFC-anslutna medlemsförbundens gemensamma åtgärder och delvis på grund av inbördes tvister mellan EK och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Trots att de FFC-anslutna fackförbunden verkar självständigt och var och en sluter sina egna kollektivavtal är det viktigt att koordineringen mellan förbunden och förberedelserna inför eventuella stödåtgärder fungerar. Så bör det vara även i fortsättningen.

Vårt fält var väl förberett på att vi vid behov skulle tvingas vidta strejkåtgärder. Det var ett budskap till arbetsgivarsidan om att vi vid behov har möjligheter att kämpa för våra löner och andra arbetsvillkor. Utan denna beredskap hade det varit mycket svårare i avtalsförhandlingarna.

Jag hoppades i min senaste blogg att man skulle nå en lösning om nya kollektivavtalen för livsmedelsbranschens arbetstagare utan påtryckningsåtgärder, eftersom en strejk alltid är den sista utvägen. Så gick det också, vilket är bra för alla parter.

Under den här avtalsrundan har vi som en del av många av kollektivavtalens lönelösningar, en engångssumma, så också i våra avtal. Vår engångspott motsvarar avtalet för teknologiindustrins arbetstagare. Naturligtvis väcker engångssumman och framförallt principerna för dess utbetalning diskussion, och så ska det också vara. Vi kommer att ta med oss vägkost från diskussionerna om lösningen inför nästa avtalsrunda.

Vid sidan om informationen till våra medlemmar och den guidning som förbundets personal kan ge arrangerar vi för alla våra förtroendevalda och arbetarskyddsbefullmäktigade och deras ersättare regionala utbildningstillfällen där vi går igenom de nya kollektivavtalen. Under de här mötena har man också tillfälle att föra diskussioner om de slutna avtalen.

Samtidigt inleds förberedelserna för följande kollektivavtalsförhandlingar. De nuvarande kollektivavtalen utgår om två år 31.1.2025 och två år är en förvånansvärt kort tid.

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande