Vet du vilka rättigheter du har i arbetslivet?

För att utöka rådgivningen och förbättra kunskaperna om spelreglerna i arbetslivet har FFC lanserat en ny tjänst. Syftet med tjänsten är att svara direkt på behovet av arbetslivskunskap bland i synnerhet invandrare och unga.

– Fackförbunden hjälper sina medlemmar, men i arbetslivet finns allt fler människor som inte redan känner till vad fackförbunden gör. Tjänsten kompletterar i synnerhet kunnandet hos dem som befinner sig i början av sina yrkeskarriärer och stöttar dem att ta hand om sina rättigheter, berättar Heli Puura som är direktör på FFC.

I helheten ingår en tjänst som med låg tröskel ger personlig rådgivning om arbetslivet för unga och invandrare. Dessutom erbjuder den nya webbplatsen www.arbetslivetsspelregler.fi grundläggande information om det finländska arbetslivet på ett exceptionellt stort antal olika språk.

Informationspaketet Arbetslivet ABC innehåller en omfattande guide om arbetslivet på svenska, finska och engelska. Dessutom finns grundläggande info om det finländska arbetslivet på ytterligare 20 språk.