SEL:s medlemsavgift sjunker till 1,4 procent

SEL:s medlemsavgift i år 2022 är 1,4 procent och däri ingår också medlemsavgiften till arbetslöshetskassa.

SEL:s förbundsfullmäktige beslöt i dag på sitt höstmöte att sänka SEL:s medlemsavgift med 0,2 procentenheter eller med 12,5 procent. År 2022 är SEL:s medlemsavgift 1,4 procent och däri ingår också medlemsavgiften till Finlands livsmedelsarbetareförbunds arbetslöshetskassa.

SEL:s medlemsavgift betalas av löneinkomsterna under förskottsinnehållning och förmånerna utbetalade av arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiften är i sin helhet skatteavdragsgill. I den slutgiltiga beskattningen av årets inkomster kan olika slag av avdrag göras, såsom den fackliga medlemsavgiften. Då de medlemsavgifter du betalat drama av dina inkomster idén slutliga beskattning, betalar du i realiteten mindre för ditt medlemskap i förbundet än vad som framgår av din löneuträkning.

Anslut dig nu till förbundet om du inte redan är medlem i SEL!