SEL:s medlemsavgift bibehålls på samma nivå

SEL:s förbundsfullmäktige har beslutat att förbundets medlemsavgift bibehålls på samma nivå som tidigare och också under år 2020 utgör 1,6 procent. I medlemsavgiften ingår avgiften för medlemskap i arbetslöshetskassan. Förbundets andel av avgiften är 1,1 och arbetslöshetskassans andel 0,5 procentenheter.

SEL:s medlemsavgift erläggs från den förskottsinnehållna löneinkomsten och de förmåner som arbetslöshetskassan betalar.

Medlemsavgiften är i sin helhet skatteavdragsgill. I den slutliga beskattningen av dina inkomster under året dras vissa avdrag av, såsom medlemsavgifterna till ett fackförbund. Då dina medlemsavgifter dras från din inkomst, betalar du i själva verket mindre för ditt fackliga medlemskap än vad som framgår av din löneremsa.

SEL anmäler om inbetalda medlemsavgifter direkt till skattemyndigheterna. Kolla ändå alltid i ditt skatteförslag att uppgifterna om de medlemsavgifter du erlagt under året är korrekta.

Du är berättigad till befrielse från medlemsavgift om du står utanför arbetslivet, eftersom

– du studerar på heltid
– du är moderskaps-, faderskaps-; föräldra- eller vårdledig eller vårdar ett svårt sjukt barn
– du är arbetslös eller permitterad, och inte erhåller stöd från arbetslöshetskassan
– din arbetsgivare inte längre utbetalar någon lön på grund av sjukdom, olycksfall eller anstaltsvård
– du är beväring eller utför din civiltjänst eller deltar i reservövningar
– du avtjänar ett högst 12 månader långt fängelsestraff
– du är pensionär (förtidspensionerade erlägger däremot medlemsavgifter på sin lön)

Om du är berättigad till befrielse från medlemsavgift, meddela då förbundets medlemsregister genast, antingen via eTjänsten, blanketten på våra nätsidor eller per telefon 09 42461230.

För de medlemmar som inte har löneinkomster eller inte erhåller stöd från kassan, eller inte är befriade från medlemsavgift på grund av ovanstående orsaker är minimimedlemsavgiften 10 euro/mån.

Då du går i pension beviljas du frimedlemskap i förbundet om du har varit medlem i ett fackförbund i minst 25 år i följd och under minst de senaste fem åren varit medlem i SEL. Frimedlemmarna erlägger ingen medlemsavgift. Då du går i pension, informera då förbundets medlemsregister.