SEL:s distriktskontor stängs och evenemang och utlandsresor inhiberas fram till 31.5.2020

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL har beslutat om säkerhetsåtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset:

SEL:s evenemang under tiden 16.3.-31.5.2020 inhiberas.

SEL:s kurser på Murikka-institutet och Kiljava-institutet är inhiberade åtminstone fram till 30.4.2020.

SEL:s fackavdelningar och distriktsorganisationer är självständiga föreningar, som själva fattar beslut om   inhibering av sina möten och evenemang, men SEL rekommenderar att det inte skulle ordnas andra evenemang än alldeles nödvändiga möten fram till 31.5.2020.

Den finländska regeringens rekommendation är att alla publikevenemang för mer än 500 personer inhiberas fram till 31.5.2020. Dessutom rekommenderas att arrangörerna även av andra sammankomster utgående från riskbedömningarna ska överväga ordnandet av motsvarande evenemang.  

SEL:s distriktskontor stängs för andra än förbundets personal från och med måndagen 16.3.2020 tills vidare. Distriktskontoren stängs som en säkerhetsåtgärd för att trygga rådgivningen om arbetslöshetsskydd. Medlemsservice ges tillsvidare inte ansikte mot ansikte på distriktskontoret eller centralbyrån, men medlemmarna betjänas normalt per telefon och e-post. I distriktskontorens lokaler ordnas det tills vidare inte heller möten för medlemmarna eller andra evenemang.

Vi hoppas att de arbetslösa och permitterade medlemmarna sänder sina ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt via eAsiointi. Via eAsiointi kan man också sända meddelanden till arbetslöshetskassan.

SEL-medlemmarnas alla representationsresor till utlandet, möten och kurser utomlands inhiberas tills vidare. SEL-personalens alla arbetsresor till utlandet inhiberas tillsvidare. Förbudet gäller också kryssningar till Tallinn och Stockholm.

Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar med den senaste informationen

Läs mer på finska: www.selry.fi/korona