SEL stöder PAU genom behandlingsförbud på livsmedelssektorns arbetsplatser

SEL stöder Post- och Logistikunion PAU i dess avtalsförhandlingar genom behandlingsförbud som inleds fredagen 22. november 2019 klockan 00.00 och slutar söndagen 9. december 2019 klockan 24.00.

SEL:s behandlingsförbud betyder, att man inte samlar, lastar eller avlastar de transporter som sköts av Postens egna bilar eller genom underleverans.

Förbudet gäller alla Posti AB:s, Posti Palvelut AB:s och Postikuljetus AB:s och Transval Group:s transporter, inkluderande dotterbolag. 

– Vi vill genom våra sympatiåtgärder stöda PAU och dess medlemmar samt de Postens arbetare som kämpar mot de av arbertsgivarna presenterade fullständigt odimensionella försämringar för lågavlönade och försämringar av andra arbetsvillkoren, konstaterar SEL:s ordförande Veli-Matti Kuntonen.

Behandlingsförbudet är en av förbundet utlyst lagenligt konfliktåtgärd. 

Deltagande i åtgärderna kan det kan inte orsaka några som hellst följdeverknigar åt enskild arbetstagare. 

Om arbetsgivaren slutar utbetala lön, helt eller delvis, så betalar SEL ut strejkunderstöd till sina medlemmar.

Strejkunderstöd söks genom SEL:s eTjänst, genom www.selry.fi/easiointi

Ytterligare information om hur ansöka stöd, meddelas senare.

Om du har frågor gällande förbudet, så kan du vara i kontakt med din arbetsplats förtroendeman eller SEL:s distriktsekreterare. 

Tilläggsinformation: SEL:s förbundsekreterare Henri Lindholm, tel. 040 759 6568.