Ny medlemsförmån: Resenärsförsäkring

SEL har tagit en resenärsförsäkring för fritiden  för sina medlemmar i försäkringsbolaget Turva. Resenärsförsäkringen börjar 1.1.2018 och gäller på fritidsresor utomlands och på resor i hemlandet, som sträcker sig över 50 kilometer från den försäkrades hem, arbetsplats eller semesterbostad.

Alla permanent i Finland bosatta medlemmar i förbundet samt studerandemedlemmar är försäkrade. Försäkringen gäller till den dag, då medlemmen fyller 68 år. Om medlemmen går i permanent pension innan hen fyller 68 år, gäller försäkringen till den dag då den permanenta pensionen börjar. Försäkringen omfattar även medresande egna barn under 18 år och makes/makas barn under 18 år som bor i samma hushåll samt egna under 18 år gamla barnbarn.

www.turva.fi/SEL