Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.5.2022 med en allmän förhöjning på 1,9 %

Lönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen höjs med en allmän förhöjning på 1,9 % 1.5.2022 eller från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

SEL och Livsmedelsindustriförbundet ETL har avtalat om löneförhöjningarna för år 2022 enligt kollektivavtalen för livsmedelsbranschen. Lönerna och tabellönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen höjs med en allmän förhöjning på 1,9 % 1.5.2022 eller från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

I kollektivavtalet mellan SEL och ETL har man överenskommit om att löneförhöjningarna år 2022 följer den allmänna linjen. Den nu överenskomna lönelösningen innehåller inga lokala potter.

Kollektivavtalen för arbetstagarna i livsmedelsbranschen är i kraft till 31.1.2023.