Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.3.2020 med en allmän förhöjning på 1,2 %

SEL och Livsmedelsindustriförbundet ETL har avtalat om löneförhöjningarna för år 2020 enligt kollektivavtalen för livsmedelsbranschen. Lönerna och tabellönerna för alla arbetstagare i livsmedelsbranschen höjs med en allmän förhöjning på 1,2 % 1.3.2020 eller från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

I samband med mars månads lönebetalning betalas dessutom för februari som en separat engångsersättning 35 euro åt de arbetstagare som gör full arbetstid, som varit på arbete hela månaden. Åt deltidsanställda arbetstagare betalas ersättningen i proportion till den fulla arbetstiden. Om anställningsförhållandet har varat bara en del av februari, betalas ersättningen i proportion till ett anställningsförhållande som varat hela månaden.

I SEL:s och ETL:s kollektivavtal har avtalats att lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen höjs från 1.2.2020 eller början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter. Löneförhöjningens storlek fastställs enligt en gemensamt överenskommen kalkyleringsmodell på grundval av löneförhöjningarna i tre referensbranscher. Referenskollektivavtalen är kollektivavtalet för arbetstagarna i teknologiindustrin, kollektivavtalet för arbetstagarna i den kemiska basindustrin samt kollektivavtalet för arbetstagarna i den mekaniska skogsindustrin. Eftersom det inom den utsatta tiden, dvs. före 31.12.2019 ännu inte hade gjorts någon löneuppgörelse i referensbranscherna, kom SEL och ETL överens om att tidsgränsen skjuts fram. Före den nya tidsgränsen hann bara kollektivavtalet för arbetstagarna i teknologiindustrin komma till.

Kollektivavtalen för arbetstagarna i livsmedelsbranschen är i kraft till 31.1.2021.

Läs mer på finska: www.selry.fi/tes

Bilagor