Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.2.2018 med en allmän förhöjning på 1,4 %

SEL och ETL har fört tillämpningsförhandlingar om löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen för arbetstagarna inom livsmedelsbranschen och avtalat om en löneförhöjning för år 2018 enligt den allmänna linjen. Lönerna och tabellönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen höjs med en allmän 1,4 %:s förhöjning 1.2.2018 eller från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.

I enlighet med kollektivavtalen för livsmedelsbranschen bestäms löneförhöjningens storlek i enlighet med en gemensamt överenskommen beräkningsmodell utifrån löneförhöjningarna i jämförelsebranscherna. Löneförhöjningarna i jämförelsebranschernas kollektivavtal innehåller en allmän förhöjning som betalas åt alla och lokala potter, utgående från vilka den genomsnittliga förhöjningen enligt den allmänna linjen beräknas. Inom livsmedelsbranschen betalas 2018 års löneförhöjning lika stor åt alla arbetstagare i branschen i form av en 1,4 %:s allmän förhöjning.

Kollektivavtalen mellan SEL och ETL är i kraft 1.2.2017-31.1.2021. Under avtalsperioden höjs lönerna och tabellönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen 1.2.2018, 1.2.2019 och 1.2.2020 eller från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter dessa datum.

Den årliga arbetstiden för arbetstagarna i livsmedelsbranschen har inte förlängts med tre oavlönade arbetsdagar, för SEL blev utanför det konkurrenskraftsavtal som ingicks 2016.

Läs mer på finska: www.selry.fi/tes