HKScans Rakvere-arbetstagares strejk avslutades, 8 %:s löneförhöjning åt arbetstagarna

Arbetstagarnas strejk vid slakteriet i HKScans produktionsanläggning i Rakvere i Estland har avslutats genom arbetstagarnas samfällda beslut att avsluta strejken och återgå till arbetet.

Strejken började tisdagen 6.2.2018 och upphörde måndagen 16.4.2018, när arbetstagarna på morgonen återvände till sina jobb. Arbetstagarnas strejk som varade i nästan 10 veckor är den längsta i Estlands historia.

Slakteriets arbetstagare som organiserade sig i oktober krävde att arbetsgivaren erkänner fackföreningen som avtalspart, respekterar arbetstagarnas rätt att organisera sig och betalar åt sina arbetstagare en lön som man kan leva på.

Arbetstagarna godkände den åtta procents löneförhöjning som arbetsgivaren erbjöd. HKScan har också meddelat att det erkänner den lokala fackföreningen som företrädare för de organiserade arbetstagarna.

Arbetstagarna fortsätter i Rakvere arbetet för att stärka fackföreningens ställning och organiseringen av arbetstagarna samt för att förbättra anställningsvillkoren och arbetsförhållandena.