Giltigheten för kollektivavtalen för livsmedelsbranschens arbetstagare fortsätter fram till 12.2.2023

SEL och ETL har överenskommit om att förlänga giltigheten för kollektivavtalen för livsmedelsbranschens arbetstagare med 12 dagar. Förhandlingar om nya kollektivavtal pågår för tillfället.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL och Livsmedelsindustrin ETL har idag kommit överens om att giltighetstiden för kollektivavtalen för livsmedelsbranschens arbetstagare fortsätter fram till 12.2.2023. Giltighetstiden förlängs med 12 dagar, eftersom kollektivavtalen ursprungligen gällde fram till 31.1.2023.

Avtalet om förlängd giltighetstid undertecknades idag och gäller alla fem allmängiltiga kollektivavtal mellan SEL och ETL: bageribranschens, köttbranschens, mejeribranschens, industrins samt bryggeri- och läskedrycksbranschens kollektivavtal.

SEL:s förbundsfullmäktige godkände enhälligt idag förlängningen av kollektivavtalens giltighetstid.

SEL:s och ETL:s förhandlingar om nya kollektivavtal inleddes 11.1.2023. Om man inte i förhandlingarna uppnår ett förhandlingsresultat och nya kollektivavtal inte kan slutas före 12.2.2023 börjar ett avtalslöst tillstånd 13.2.2023 då kollektivavtalen inte längre gäller. Under avtalslöst tillstånd gäller inte arbetsfredsplikt, vilket innebär att parterna kan försöka påverka förhandlingarna med strejkåtgärder.

Läs mera och följ kollektivavtalsförhandlingarna på finska på adress www.selry.fi/tes.