Elin Sundback är förbundets kontaktperson på Åland

Elin Sundback, som kallar sig en allt-i-allo ger utlåtanden till lagtinget, håller möten med förbundens aktivister och korrigerar exempelvis fel utbetalade löner.

Ombudsman Elin Sundback är anställd av servicefacket PAM, men i hennes lönekostnader deltar också FFC, SEL, PAU, Industrifacket och i viss mån även Sjömansunionen.

SEL betalar en del av ombudsmannalönen för att SEL på Åland ska ha en kontaktperson som betjänar medlemmarna på svenska, hjälper till att lösa problem och fungerar som en kontakt i båda riktningar.

Hur fungerar det att tjäna många herrar?

– Nog fungerar det när man är en sådan här allt-i-allo. Jag ger å FFC:s vägnar utlåtanden till Ålands lagting och deltar i de olika förbundens lokalföreningars möten och utbildningstillfällen. Jag sköter PAM-medlemmarnas arbetsförhållandefrågor och övervakar att kollektivavtalen följs, eftersom många företag saknar förtroendeman.

Hon anser att det vore viktigt att både arbetstagare och arbetsgivare organiserar sig i sina egna förbund också på Åland. Då skulle kännedomen på arbetsplatserna om kollektivavtalen och lagarna i arbetslivet bli bättre.

– Jag fungerar på många plan i det fackliga arbetet, uppifrån och nedåt, säger Sundback som är född i Vasatrakten och har studerat i Åbo, och som själv har starka åländska rötter.

Som en bro mellan riket och landskapet

Elin Sundback inledde arbetet som ombudsman år 2018. Hennes företrädare hade gått i pension redan 1,5 år tidigare. Sundback är till sin första yrkesjuksköterska, men hon fortsatte sina studier vid Åbo Akademi och blev magister, samt var under tio års tid anställd som förman i socialbranschen.

Som både svensk- och finskspråkig fungerar Sundback som en bro i den fackliga verksamheten mellan Åland och fastlands-Finland.

På Åland gäller de allmängiltiga kollektivavtalen den privata sektorn på samma sätt som på fastlandet. Att kollektivavtalen översätts till svenska och att medlemmarna betjänas på svenska är en viktig sak på Åland.

Sundback koordinerar FFC-förbundens gemensamma utbildningar för Ålands del. Oftast deltar de åländska aktiva i utbildningar i riket, men ibland kommer fastlandsfinländarna på skolning till ölandskapet. Dessutom uppmuntrar hon de lokala aktiva att delta i förbundens föreningsverksamhet.

– De åländska livsmedelsarbetarnas fackavdelning har egen representation på SEL:s kongress i Villmanstrand i maj. I fackavdelningen går man tillsammans igenom ärendena, trots att språkmuren ibland försvårar saker, berättar Sundback.

För att mamman till två pojkar på 7 och 9 år inte ska få långtråkigt, sjunger Sundback på sin fritid i kör och fungerar som ersättare i Mariehamns stadsstyrelse.


Om du arbetar på Åland och du har frågor om dina arbetsvillkor, tag då kontakt med förtroendemannen på din egen arbetsplats eller med FFC:s och fackförbundens ombudsman Elin Sundback, tel. 044 704 4722 eller elin.sundback@pam.fi.


Text: Jaakko Takalainen, bild: Ilkka Heino