Avtalsförhandlingarna kommer! Är du redo?

Kollektivavtalen för arbetstagarna i livsmedelsbranschen är i kraft till 31.1.2023.

Ditt kollektivavtal förhandlas fram av SEL som representerar arbetstagarna i livsmedelsbranschen och ETL som representerar arbetsgivarna.

I avtalet överenskommer man om lönernas och andra arbetsvillkors miniminivåer. I avtalet ingår exempelvis överenskommelser om arbetstider, betalda årsledigheter och sjukledigheter, ledigheter vid arbetstidsförkortning och semesterersättning. På arbetsplatsen kan man lokalt avtala om löner och andra arbetsvillkor som överstiger avtalets nivå, men inte om en lägre nivå.

Avtalsförhandlingarna kommer! Är du redo?

  1. Anslut dig till fackförbundet i din bransch, om du inte redan är medlem. Du ser väl till att alla dina arbetskamrater också tillhör facket.
  2. Kontrollera att dina kontaktuppgifter och uppgifterna om din arbetsplats är korrekta i SEL:s medlemsregister och bifoga dina kontouppgifter till dina medlemsavgifter för utbetalande av strejkstöd på adress www.selry.fi/easiointi.
  3. Tala med dina arbetskamrater om vad som är viktigt i kollektivavtalet.
  4. Följ med informationen från din förtroendeman och SEL.

Bara som SEL:s medlem är du med och försvarar och förbättrar lönerna och andra arbetsvillkor för livsmedelsbranschens arbetstagare. Det är bra att vara med i facket! För alla.

Läs mera på finska: www.selry.fi/tes