Arbetstagarna i livsmedelsbranschen får en engångsutbetalning på 400 euro i maj

Den engångssumma på 400 euro som man överenskommit om i de nya kollektivavtalen för arbetstagarna i livsmedelsbranschen utbetalas i samband med löneutbetalningen i maj.

Den engångssumma som SEL och ETL överenskommit om i de nya kollektivavtalen för arbetstagarna i livsmedelsbranschen är 400 euro och utbetalas i maj 2023 i samband med löneutbetalningen. Om arbetstagaren i maj har fler än en löneutbetalningsdag meddelar arbetsgivaren i god tid på förhand i samband med vilken löneutbetalning engångssumman betalas.

Arbetsgivaren ska minst en vecka före den första löneutbetalningsdagen i maj meddela när engångssumman erläggs. Om man i maj har fler löneutbetalningsdagar, varav den första infaller exempelvis 1.5.2023 ska arbetsgivaren meddela om utbetalningen av engångssumman minst en vecka före det, trots att engångssumman skulle utbetalas den sista löneutbetalningsdagen i maj.

Det är inte möjligt att lokalt avtala om att utbetala summan i två eller flera rater.

Engångssumman erlägg enbart till de arbetstagare vars oavbrutna arbetsförhållande har inletts senast 1.2.2023 och fortgår då engångssumman ska betalas och som får lön under den utbetalningsperioden.

Om arbetsförhållandet har avbrutits efter 1.2.2023 och fortsätter så, att däremellan inte ryms någon egentlig arbetsdag, är utgångspunkten att arbetstagaren är berättigad till engångssumman, men frågan ska granskas individuellt.

För deltidsarbetande arbetstagare utbetalas och uträknas storleken på engångssumman utgående från förhållandet mellan den överenskomna arbetstiden och den fulla arbetstiden.

För arbetstagare som inkallas vid behov utbetalas och uträknas storleken på engångssumman i februari-april 2023 utgående från förhållandet mellan förverkligad arbetstid och full arbetstid.

Engångssumman utbetalas inte om arbetstagaren själv sagt upp sig före utbetalningstiden för engångssumman.

Vid sidan om den engångssumma på 400 euro som utbetalas i maj höjs alla livsmedelsbranschens arbetstagares löner och tabellöner 1.6.2023 eller i början av den närmast därefter inledda lönebetalningsperioden med en allmän förhöjning på 3,5 procent.


Om du har frågor om engångssumman eller andra arbetsvillkor kan SEL:s förtroendevalda på din arbetsplats hjälpa dig. Du kan också ringa förbundet på telefon 09 4246 1200