Arbetsmarknadsparterna i livsmedelsbranschen: Coronavaccinering skyddar i arbetet och på fritiden

Koronarokotteen ottaminen parantaa myös työturvallisuutta, kun työpaikasta tulee turvallisempi ja terveellisempi kaikille.

Livsmedelsindustriförbundet ETL, Fackförbundet Pro, Bil- och Transportbranschen Arbetarförbund AKT, Mejeribranschens arbetstagare MVL, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL och De Högre Tjänstemännen YTN vädjar tillsammans till personalen i livsmedelsbranschens företag om att alla ska gå och ta sin coronavaccinering då turen kommer.

I Finland får alla avgiftsfri coronavaccinering. Det är frivilligt att låta vaccinera sig, men det är ytterst viktigt att alla gör det. Vaccinet skyddar mot coronavirussmitta och dess symptom. Redan den första vaccineringen sänker risken att insjukna i svår corona betydligt.

Genom att vaccinera sig kan alla skydda sig själva och sannolikt även andra. En vaccinering skyddar både den egna hälsan och det egna livet samt andras hälsa och liv, eftersom andelen allvarliga och mycket allvarliga former av COVID-19 minskar på ett betydande sätt tack vare en bred vaccineringstäckning.

Att låta vaccinera sig förbättrar också säkerheten i arbetet, eftersom arbetsplatserna som en följd av det blir tryggare och hälsosammare för alla.

Då alla som arbetar i livsmedelsbranschen låter vaccinera sig mot Corona tryggar vi samtidigt hela den finländska livsmedelskedjans funktionsduglighet och Finlands försörjningssäkerhet.

Som en följd av att tillräckligt många låter vaccinera sig i kombination med andra säkerhetsåtgärder kan vi i Finland och i världen stegvis avveckla de begränsningar som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset och som har förorsakat permitteringar och arbetslöshet också i Finland. En tillräcklig vaccineringsstäckning är en förutsättning för att vi i något skede i samhället kan återgå till ett mera normalt liv.

Livsmedelsindustriförbundet ETL
Fackförbundet Pro
Bil- och Transportbranschen Arbetarförbund AKT
Mejeribranschens arbetstagare MVL
Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
De Högre Tjänstemännen YTN