Arbetslöshetsskyddet förbättrades temporärt – Gör så här om du blir permitterad

De temporära förbättringarna är i kraft 16.3–6.7.2020:

 • Den fem dagar långa självrisktiden i arbetslöshetsskyddet slopas helt, och arbetslöshetsersättning erhålls genast från och med den första dagen som permitterad eller arbetslös. Förändringen gäller dem vars självrisktid skulle inledas under tiden 16.3–6.7.2020. Arbetslöshetskassan korrigerar redan fattade beslut automatisk och betalar ut inkomstrelaterad dagpenning också för den fem dagar långa självrisktiden till medlemmarna.
   
 • Löntagarnas arbetsvillkor förkortas med hälften till 13 kalenderveckor. Att arbetsvillkoren uppfylls är en förutsättning för att erhålla arbetslöshetsdagpenning. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare förkortas också med hälften till 26 kalenderveckor. Förändringen gäller dem vars arbetsvillkor inte annars skulle uppfyllas, för vilka arbetsveckan efter 1.3.2020 räknas till arbetsvillkoret och vars första betalningsdag för dagpenningen är senast 5.7.2020.
   
 • Den arbetslöshetsersättning som betalas på grundval av permittering minskar inte maximitiden för utbetalning på 300-500 dagar. Förändringen förbättrar skyddet, om arbetslösheten blir långvarig. Förändringen gäller permitteringar som har inletts 16.3.2020 eller efter det. Permitteringsdagarna minskar på detta sätt inte maximibetalningstiden för tiden 16.3–30.6.2020.

Dessa temporära förbättringar i arbetslöshetsskyddet gäller mellan 16.3–31.7.2020:

 • Den permitterades företagsverksamhet och studier undersöks inte av TE-centralerna.
   
 • Den permitterade har ingen skyldighet att göra upp en sysselsättningsplan eller delta i TE-byråns service, men den permitterade ska själv elektroniskt anmäla sig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån senast den första permitteringsdagen samt ta emot arbete som erbjuds av arbetsgivaren.
   


Gör så här om du blir permitterad

Kom ihåg att anmäla dig som arbetssökande till TE-byrån senast på den första permitteringsdagen genom TE-byråns nättjänst via E-tjänster på adressen www.te-tjanster.fi/te/sv.

Följ TE-byråns instruktioner, annars riskerar du att din rätt att få arbetslöshetsdagpenning upphör. Utlåtandet som TE-byrån skriver, binder a-kassan och kassan kan inte utbetala arbetslöshetsdagpenning ifall din jobbsökning inte är i kraft.

Fyll i din första ansökan för en period på minst två kalenderveckor. Söndag är obligatorisk den sista dagen för ansökan. Sänd a-kassan, via eTjänsten (eAsiointi) på adressen www.elintarvikekassa.fi, din ansökan samt följande bilagor:

 • Permitteringsvarsel
   
 • Ett löneintyg utskrivet av löneräknaren för de föregående 26 kalenderveckorna innan permitteringen som uppfyller sysselsättningsvillkoret
   
 • Ifall du har företagsverksamhet som bisyssla eller övar jord- eller skogsbruk, skall du sända a-kassan en kopia av ditt senaste beskattningsbeslut med specifikationsdel
   
 • Ifall du får pension eller annan socialförmån sänd a-kassan beslutet där det framgår beloppet av förmånen för år 2020

Anmäl i din ansökan om din arbetsgivare under permitteringen betalar dig semesterlön, pekkaslediga, lön eller ersättning för söckenhelgsdagar och sänd till kassan kopia av lönespecificationen varav lönen framgår.

Om du har någonting att fråga, ringa nummret 09 4246 1200. Du kan också sända dina frågor genom a-kassans eTjänsten.