Arbetarskyddsrepresentanterna väljs på arbetsplatserna

På livsmedelsbranschens arbetsplatser väljs arbetarskyddsrepresentanter för arbetstagarna i november och december 2021. De representanter som nu väljs har en mandatperiod på två år 1.1.2022-31.12.2023. Lokalt kan man avtala också om en längre, högst fyra år lång mandatperiod.

Enligt lagen skall varje arbetsplats med minst 10 arbetstagare i regelbundet arbete välja en arbetarskyddsfullmäktige och två vice fullmäktige. Arbetsplatsens tjänstemän har rätt att vid behov välja en egen arbetarskyddsfullmäktige och två vice fullmäktige. Det är bra om man också på mindre arbetsplatser går till val även om det inte förutsätts i lagen.

Arbetarskyddsval på arbetsplatser inom industrin och servicebranschen (PDF)
Valen på denna arbetsplats är (PDF)

Anmälan om val av arbetarskyddsfullmäktige (PDF)
Anmälan om val av arbetarskyddsombudsman (PDF)

Läs mera om valen på finska: www.selry.fi/tyosuojeluvaalit