Också arbetstagarsidan koordinerar sina aktioner

Arbetsgivarsidans centralorganisation Finlands Näringsliv EK meddelade år 2015 att de centraliserade lönelösningarna för deras del tillhör en förgången tid. I helhetslösningarna avtalade många arbetsgivarförbund och många fackförbund bland arbetstagarna om nivån på de allmänna löneförhöjningarna. Och om många andra frågor rörande förbättringar i arbetslivet som skulle skrivas in i avtalet.

Samtidigt som EK meddelade att ett sådant  avtalande inte längre går för sig, började man allt noggrannare bevaka hur arbetsgivarförbunden i dess olika branscher agerade. Alla överenskommelser som har med kollektivavtal att göra ska godkännas av centralförbundet och följa den allmänna linje som förbundet slagit fast. Allt prat om att de olika avtalsbranschernas särdrag ska beaktas är bara munväder från arbetsgivarsidan.

Tydligast märktes detta i löneförhöjningarna. Riksförlikningsmannen bakbands för att följa arbetsgivarsidans vilja gällande de allmänna lönetak som definierade nivån över vilken löneförhöjningar inte fick avtalas.

Nu har fackförbunden konstaterat att man kan endast svara på arbetsgivarsidans hårda linje genom att också fackförbunden samarbetar sinsemellan och i kollektivavtalsförhandlingarna gemensamt anpassar framför allt nivån på löneförhöjningskraven. Vid behov kan kraven uppbackas med gemensamma påtryckningsmetoder.

Då arbetsgivarsidan trots sitt prat i sina gärningar återgick till ”arbetsgivartupo” med sina strikta centralförbundsdirektiv får de nu emot sig flera fackförbunds gemensamt planerade påtryckningsåtgärder.

För närvarande pågår kollektivavtalsförhandlingarna för livsmedelsbranschens arbetstagare tillsammans med arbetsgivarförbundet ETL. Eftersom arbetsgivarsidan i alla branscher har bundit upp lönelösningarna vid nivån på Industriförbundets kollektivavtal är också SEL med i fackförbundens gemensamma koordinering.

Förhoppningsvis uppnår vi både vad gäller text- och lönelösningar i kollektivavtalen för livsmedelsbranschens arbetstagare en lösning utan påtryckningsåtgärder. Strejk är alltid den sista utvägen, men också vi måste bereda oss på att utnyttja den.

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande