Ny modell – ett hot eller en möjlighet?

I början av maj träder en lag i kraft som kommer att påverka i praktiken varje arbetslös arbetssökandes vardag. Reformen har ett fint, men något svårbegripligt namn, ”den nordiska modellen för arbetskraftsservice”. TE-tjänsten talar om ”den nya kundservicemodellen”. I folkmun har modellen kallats aktiveringsmodell nummer två eller tre, trots att det inte handlar om riktigt samma sak som de av regeringen Sipilä utvecklade aktiveringsmodellerna.

I motsats till den redan begravda aktiveringsmodellen förlorar inte den arbetssökande i den nya modellen sin arbetslöshetsförmån eller får den nedskuren, om hen följer sin sysselsättningsplan, trots att ingen arbetsplats hittas. Den nya modellen ökar TE- byråernas service och kontakter samt förkortar karenserna. Detta kan ses som en bra sak ur den arbetssökandes perspektiv.

I den nya modellen är det fråga om att regeringen vill få de människor som blivit arbetslösa så snabbt som möjligt tillbaka in i arbetslivet. För att nå det målet ökas den arbetssökandes skyldighet att söka arbete. I fortsättningen ska den arbetssökande i huvudsak söka till minst fyra arbetsplatser per månad, vilket innebär en arbetsansökan per vecka. Men det går inte att sysselsätta människor om det inte finns riktiga arbetsplatser.

Antalet arbetsansökningar kommer man individuellt överens om i varje arbetssökandes egen sysselsättningsplan. Fyra är inget absolut antal, utan antalet kan man överenskomma om från noll till fyra. Antalet beror på till buds stående arbetsplatser och den arbetssökandes kapacitet.

Är det här ett hot eller en möjlighet? Det beror helt på hur individuell service TE- byråernas och kommunernas tjänstemän kan erbjuda den arbetssökande. Förhoppningsvis har de tillräcklig tid för individuell service. Om det inte finns arbetsplatser i regionen eller den arbetssökande de facto är arbetsoförmögen är det ingen idé att tvinga människor in i en rumba med fyra ansökningar per månad.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 3/2022, 29.4.2022.