Hur skulle du förändra förbundets verksamhet?

Världen, det finländska samhället och arbetslivet står inför ständiga förändringar, vare sig vi vill det eller inte. En del av förändringarna är med tanke på arbetstagarnas intressebevakning positiva, men förändringar sker också till det sämre. De arbetstagare som är organiserade som medlemmar i ett fackförbund kan påverka i många frågor, men endast ett fåtal frågor kan vi fatta beslut om alldeles själva.

Under de senaste åren har fackförbunden och kollektivavtalen också i Finland blivit så starkt attackerade att det är svårt att tro att vi lever på 2020-talet. Kritikerna hävdar att fackförbunden släpar efter sin tid och blivit onödiga.

Fackförbunden fungerar inte isolerade från det övriga samhället och det är klart att också förbunden ständigt måste omvärdera sin verksamhet och vid behov förändra den. Däremot finns det inget behov av att förändra fackförbundens grunduppgifter. Fackförbundet existerar för att driva arbetstagarnas intressen och försvara deras rättigheter. Förbundet behövs fortsättningsvis idag lika mycket som i början av förra århundradet, trots att många saker tack vare de organiserade arbetstagarna nu är bättre än för hundra år sedan.

Trots de svåra tiderna har SEL i sin intressebevakning lyckats åtminstone någorlunda. Förbundets ekonomi och strejkberedskap är i skick. Trots det finns det saker som kan förbättras. Följande viktiga tillfälle att bedöma och utveckla förbundets verksamhet är SEL:s förbundskongress i maj i Villmanstrand.

Fackförbundet måste följa med sin tid och känna till vad som sker på arbetsplatserna och vilka frågor som diskuteras bland medlemmarna. Att utveckla verksamheten ska vara ett pågående arbete där man strävar efter att svara på medlemmarnas behov och önskemål. Diskussionerna och besluten på SEL:s förbundskongress kommer förhoppningsvis att ge en god vägkost i det arbetet.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 2/2022, 25.3.2022.