Framtidstro trots osäkerheten

Livsmedelsindustrin ska i år investera för upp till 800 miljoner euro. Det är trevliga nyheter. Trots att investeringarna inte skulle förverkligas i den omfattningen, är det ändå fråga om ett mycket starkt budskap om att det i Finland lönar sig att producera och tillverka mat också i fortsättningen.

De investeringar som livsmedelsindustrin förverkligar i Finland är mycket viktiga och de stärker hela tiden framtidstron. Men som är fallet med mycket annat har också investeringarna en baksida. Investeringarna skapar inte nödvändigtvis nya arbetsplatser utan kan också innebära en minskning.

Det här skapar för många av branschens arbetstagare en osäkerhet inför framtiden och över den egna arbetsplatsen. Att minimera osäkerheten på arbetsplatserna är oerhört viktigt. Öppenhet om företagets framtidsplaner och en möjlighet för arbetstagarna att påverka dem är den bästa metoden att minska osäkerheten. Det lönar sig att dra nytta av de här metoderna på arbetsplatsen både då investeringar planeras och i övrigt.

Osäkerhet har vi haft alldeles tillräckligt av under de senaste två coronaåren. Oron över den egna eller de närståendes hälsa samt osäkerheten över arbetet och utkomsten har inneburit att detta har varit en svår tid för också många av våra medlemmar.

Coronasmittans spridningstakt som under den senaste tiden fått otroliga proportioner har medfört att tidigare praxis i coronasituationen inte längre har fungerat på samma sätt. Helt naturligt är man tvungen att i en förändrad situation söka nya tillämpliga metoder, som i sig också innebär utmaningar. Så lämpar sig exempelvis talet om frivillig karantän dåligt på våra arbetsplatser, såvida man inte samtidigt tar i bruk rätten till sjukledighet med egen anmälan.

Vi delar arbetsgivarsidans inställning att både arbetsgivaren och arbetstagaren vid sjukdom eller exponering genast borde ha klart för sig hur man ska förfara med testning och karantän. Den här coronadjävulen verkar nu vara så snabb i rörelserna att myndigheternas direktiv inte verkar hänga med i den hela tiden föränderliga situationen, och inte heller motstridiga direktiv har kunnat undvikas.

Hoppas att den här coronatoppen är den sista och att vi snart kan återgå mot det normala. Vad de här två åren ändå lärt oss är att det inte lönar sig att börja uppträda som spåman.

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande