Effekterna kriget i Ukraina märks också i Finland

Knappast hade någon för ännu bara en tid sedan kunnat förutspå att det för tillfället pågår ett fullskaligt krig i Europa. Rysslands krigföring i Ukraina är totalt förkastlig.

I krig är civilbefolkningens öde alltid hårt. Det faktum säger mycket om situationen att 1,5 miljoner ukrainare under de tio första dagarna har tvingats lämna sitt hemland. Katastrofhjälp och stöd till civilbefolkningen är nu viktigt. Av den anledningen har förbundet beslutat om ekonomiskt stöd till ukrainarna via Unicef och Finlands Röda kors.

För att tvinga Ryssland att dra sig ut ur Ukraina har en internationell front av ekonomiska sanktioner uppstått. Ekonomiska sanktioner är dessvärre ingen snabb metod, men det är klart att man är tvingad att vidta sådana åtgärder i detta skede.

Skuggorna av sanktionerna är långa. Det är svårt att föreställa sig vad som har rört sig i huvudet på den ryska ledningen då den fattat beslut om detta fälttåg. Det är emellertid klart, att det också för Ryssland kommer att ta år eller årtionden att hämta sig efter kriget. Och de som kommer att lida är den vanliga ryska befolkningen.

De ekonomiska sanktionerna kommer säkert också att påverka Europas och Finlands ekonomi. Bland de tjugo största finländska företagen med verksamhet i Ryssland finns tre företag inom livsmedelsindustrin. Dessutom är ett finländskt företag i livsmedelsbranschen en betydande aktör i Vitryssland.

Rysslands invasion av Krim och därmed följande exportförbud på livsmedel påverkar för sin del finländska livsmedelsföretag, och exporten till Ryssland sjönk som en följd av det i betydande grad. Nu står det helt klart, att företagens verksamhet i den här situationen i Ryssland och Vitryssland har blivit omöjlig. Besluten att avsluta affärsverksamheten i de här länderna är fullständigt riktiga lösningar.

Den fråga som kriget oundvikligen väcker också hos oss gäller Finlands försörjningsberedskap. Där har den inhemska livsmedelsproduktionen en mycket viktig roll. Man kan inte heller denna gång nog poängtera vikten av vår inhemska livsmedelsproduktion. Vid sidan om att den ger arbete, kan den också skapa trygghet i internationella kriser.

Ännu en viktig fråga: på många av våra arbetsplatser i livsmedelsbranschen har vi ryska arbetskamrater eller arbetskamrater med ryskt ursprung och även en stor grupp av dem är medlemmar i vårt förbund. Vi måste komma ihåg att också de lider av den här situationen och att de inte på något sätt är skyldiga till kriget.

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande