Det viktigaste valet

Det viktigaste valet för varje arbetstagare är att tillhöra ett fackförbund. Näst viktigast är valet av förtroendeman på den egna arbetsplatsen.

Under denna höst har man på livsmedelsbranschens arbetsplatser valt förtroendemän för de följande två åren. Om din arbetsplats inte ännu har någon förtroendeman lönar det sig att sköta saken så snabbt som möjligt, eftersom det är förtroendemannens viktigaste uppgift är att övervaka och driva på arbetstagarnas intressen.

Vi ska inte förvänta oss det omöjliga av förtroendemännen. Förtroendemannen kan inte sköta eller förändra frågor ensam, utan hen behöver alltid stöd från arbetstagarna då förhandlingar med arbetsgivaren sker.

Tyvärr har vi också bland livsmedelsbranschens arbetsgivare bakåtsträvande personer som inte vill att deras arbetstagare tillhör facket och sinsemellan väljer förtroendeman. Förhoppningsvis skall också de vakna till  och förstå att det absolut också är bäst för arbetsgivaren att det går att komma överens med en person, det vill säga den förtroendeman som arbetstagarna valt. Ett fungerande system med förtroendemän och förhandlingar möjliggör att frågor sköts smidigt på arbetsplatsen. Det gynnar alla.

Förtroendemannens viktigaste uppgift är att övervaka att man på arbetsplatsen följer lagar, kollektivavtal och andra avtal. Förtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren om utvecklandet av arbetsvillkor och arbetsmiljö och om andra frågor som kan avgöras lokalt. Förtroendemannen hjälper och råder arbetstagarna och utreder tvistefrågor mellan arbetstagare och arbetsgivare. En smart arbetsgivare drar nytta av förtroendemannens kunnande som utvecklare av en aktiv arbetsvetenskap.

Förtroendemannen står inte ensam. Vid sidan om gemenskapens stöd fungerar SEL:s regionsekreterare som stöd för arbetsplatserna förtroendevalda och erbjuder vid behov hjälp i skötseln av ärenden. Förbundet utbildar förtroendevalda så att de får tillräckliga kunskaper och färdigheter i skötseln av sina uppgifter. Dessutom får förtroendemän från olika arbetsplatser värdefull information och stöd av varandra.

Förtroendemannen behöver inte veta allt om allting, det räcker om hen är redo att utreda frågor.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör


Texten publiceras först som ledare i Elintae 8/2022, 16.12.2022.