Tvååriga kollektivavtal för livsmedelsbranschens arbetstagare, lönerna höjs med 1,9 % 1.5.2021

Finlands livsmedelsarbetarförbund SEL och Livsmedelsindustriförbundet ETL har idag godkänt nya kollektivavtal för livsmedelsbranschens arbetstagare för en tvåårig avtalsperiod 1.2.2021 – 31.1.2023. SEL:s och ETL:s nuvarande kollektivavtal är i kraft fram till 31.1.2021.

SEL:s förbundsfullmäktige godkände förhandlingsresultatet enhälligt. De nya kollektivavtalen innehåller vid sidan om löneförhöjningarna inga andra förändringar i nuvarande avtal.

– Det här var en ren lönelösning. Vi överenskom om löneförhöjningar som ska leda oss över coronatiden. I övrigt gäller nuvarande minimiarbetsvillkor för livsmedelsbranschens arbetstagare, konstaterar SEL:s ordförande Veli-Matti Kuntonen.

Lönerna och tabellönerna för livsmedelsbranschens arbetstagare höjs med en allmän förhöjning på 1,9 % 1.5.2021 eller närmast efter, i början av den löneutbetalningsperiod som följer.

Under avtalsperioden kan vardera parten säga upp avtalet att för det andra årets del upphöra senast en månad före utgången av det första avtalsåret.

SEL och ETL enas om löneförhöjningens för år 2022 i enlighet med den allmänna linjen  före 15.12.2021, såvida man inte kommer överens om att förlänga förhandlingstiden.

Om man inte når enighet om löneförhöjningarna inom överenskommen tidsfrist, kan parterna enas om att överföra frågan till en skiljenämnd för avgörande. Då kan kollektivavtalet inte längre sägas upp vad gäller det andra avtalsåret. Skiljenämnden består av fem medlemmar så, att SEL och ETL vardera utser två medlemmar till nämnden och att riksförlikningsmannen fungerar som nämndens ordförande. Skiljenämnden ger en bindande lösning i ärendet.

SEL och ETL överenskommer om fem allmänbindande kollektivavtal: kollektivavtalet för bageribranschens arbetstagare, kollektivavtalet för köttbranschens arbetstagare, kollektivavtalet för mejeribranschens arbetstagare, kollektivavtalet för livsmedelsbranschernas arbetstagare samt kollektivavtalet för bryggeri- och läskedrycksbranschens arbetstagare.
 

Läs mera på finska: www.selry.fi/tes