Stek inte ut dig på arbetet, kom ihåg att hålla pauser och dricka!

Värme belastar kroppen och påverkar den fysiska och psykiska prestandan skadligt. Kom ihåg att dricka, äta och hålla pauser tillräckligt när du arbetar i hetta.

Arbetsgivaren är ansvarig för att åtgärda att värmen på arbetsplatsen inte stiger över 28 grader då temperaturen utomhus är under 25 grader. Om det är varmare än 28 grader på arbetsplatsen, ska man underlätta arbetet genom att förkorta exponeringen, dvs. den tid man utsätts för hettan. Om det är varmare än 28 grader, måste man förkorta exponeringen med 10 minuter per timme. Om det är varmare än 33 grader, måste man förkorta exponeringen med 15 minuter per timme. Arbetstiden förkortas alltså med 10-15 minuter per timme.

Utöver detta borde man, vid extremt heta arbetsställen såsom ugnar, genomföra snabba arbetsrotationer. Mer information får du av arbetarskyddsfullmäktigen.

Regionförvaltningsverket ansvarar för tillsynen av temperaturen på arbetsplatserna.