Stanna inte på strand: SEL:s stora medlemskryssning 28.–29.1.2023

En båt full med SEL-medlemmar! Stanna inte på strand!

Baltic Princess åker från Åbo till Kapellskär lördag 28.1.2023 kl. 18.30 och återvänder söndag 29.1.2023 kl. 16.30.

Priser från 49€/person i B4-hytt inklusive buffetmiddag med matdrycker.

Kolla om stöd från din fackavdelning och reservera din plats fr.o.m 1.4.2022 på finska: www.selry.fi/risteily