Stanna inte på strand: SEL:s stora medlemskryssning 21.–22.1.2023

En båt full med SEL-medlemmar! Stanna inte på strand!

Silja Europa åker från Västra hamnen i Helsingfors till Tallinn lördag 21.1.2023 kl. 18.30 och återvänder söndag 22.1.2023 kl. 16.

Priser från 49€/person i B4-hytt inklusive buffemiddag med matdrycker.

Kolla om stöd från din fackavdelning och reservera din plats fr.o.m 1.4.2022 på finska: www.selry.fi/risteily