Kontrollera dina uppgifter i eTjänsten, du kan vinna ett resepresentkort på 500 euro

Känner du redan till SEL:s eTjänst? Bekanta dig med eTjänsten på adressen www.selry.fi/easiointi. Vi lottar ut ett 500 euros resepresentkort bland alla dem som under tiden 19.6 – 8.9.2019 loggat in på eTjänsten och kontrollerat sina uppgifter.

i eTjänsten kan du:

– Uppdatera dina kontaktuppgifter, kontrollera ditt telefonnummer och din e-postadress samt lägga till ditt kontonummer
– Kontrollera dina arbetsplatsuppgifter, meddela om en ny arbetsplats eller om att anställningsförhållandet upphört
– Meddela om befrielse från medlemsavgift, dvs om en oavlönad period såsom föräldraledighet, värnplikt eller studier på heltid
– Beräkna din medlemsavgift och få ett referensnummer för betalningen av den, om din arbetsgivare inte uppbär din medlemsavgift direkt från din lön
– Beställa SEL:s kalender, 2020 års kalender ska beställas senast 8.9.2019, beställningen är i kraft tills vidare, tills du annullerar den

Om du är arbetslös eller permitterad, kan du:

– Ansöka om inkomstrelaterad dagpenning
– Se dina egna ansöknings- och betalningsuppgifter
– Se beslut och utbetalningsmeddelanden
– Följa med maximitidskalkylatorn för den inkomstrelaterade dagpenningen

Om du använder eTjänsten första gången, registrera dig då först som användare. Om registreringen eller återställningen av glömt lösenord inte lyckas, ring upp förbundet på numret 09 4246 1200.