Chipsters stänger sin produktionsenhet i Mariehamn

Chipsters Food informerade sin personal i Mariehamn i 17.9.2020 om att verksamheten vid Chipsters produktionsenhet i Norrböle läggs ned före utgången av januari. Alla verksamhetens 21 arbetstagare sades upp. Avsikten är att överföra verksamheten till Chipsters enheter på fastlandet.

Enligt Produktionsenhetens huvudförtroendeman i Mariehamn, Stanislaw Kolodziejcyk kom samarbetsförhandlingarna som en stor chock för arbetstagarna, eftersom man i och med att verksamheten fått en ny ägare hoppades på en ny fart och nya investeringar.

Företagets hela personal i Mariehamn, Kervo och Borgå, ledningsgruppen undantagen, omfattades av samarbetsförhandlingarna som inleddes i mitten av juli. Personalen i Mariehamn framförde i förhandlingarna flera förslag och jämförande kalkyler över hur verksamheten skulle kunna fortsätta på Åland. Inga av personalens förlag beaktades i det slutliga beslutsfattandet.

– En del av arbetstagarna kunde redan under förhandlingarna förutspå det här resultatet, men för en del kom beslutet som en överraskning. Stämningen efter beslutet har varit ganska nedstämd. En del av arbetstagarna hoppas fortsättningsvis på att någon skulle köpa produktionsenheten och fortsätta verksamheten, säger Kolodziejcyk.

Kolodziejcyk själv har arbetat hos Chipsters i 15 år. Under den tiden har det skett flera ägarbyten.

Nedkörningen av verksamheten motiveras med kostnadsskäl. Att fabriken stängs får stora regionekonomiska konsekvenser, bland annat för yrkesfiskarna. På Åland äger Chipsters också Fisk-Kojan som säljer fisk och fiskprodukter och som sysselsätter två personer. Också dessa två har sagts upp och verksamheten vid Fisk-Kojan läggs ned senast före utgången av december. Fisk-Kojan är för närvarande till salu.

På kontoret vid Chipsters Mariehamn arbetar, enligt huvudförtroendemannen sju personer. De är inte uppsagda.

Till arbetstagarna vid bolagets enheter på fastlandet kommer man att ge mer detaljerad information om resultatet av samarbetsförhandlingarna under slutet av året. Vid Chipsters i Borgå arbetar nio personer. I Kervo arbetar 30-45 personer under SEL:s kollektivavtal.

Enligt Kolodziejcyks uppgifter har tre av arbetstagarna vid enheten i Mariehamn erbjudits arbete på enheter på fastlandet. Arbetstagarna i Borgå har informerats om att en del av dem kommer att överföras till Hyvinge, där man startar upp verksamheten på nytt. Men hur många det gäller eller något om tidtabellen har man inte berättat.

Informationen om att samarbetsförhandlingar inleds gavs ut endast fem dagar efter att man meddelat om att det svenska livsmedelsgrossistbolaget Martin & Servera säljer Chipsters till PNM Holding.