I facket har vi styrka

SEL:s 21 förbundskongress i Villmanstrand blickade både i tal och beslut modigt framåt. Gratulationer till alla invalda i SEL:s styrelse! Ansvaret för förbundets verksamhet och ekonomi samt avtalandet om arbetsvillkoren för alla arbetstagare som producerar inhemsk mat är stor, men tillsammans klarar vi det. Jag vill också tacka dem som nu lämnar styrelsen för det arbete som ni gjort för förbundet och våra medlemmar.

Ett enormt stort tack för förtroendet, då jag nu får fortsätta som SEL:s ordförande. Det är fint att få göra det här arbetet tillsammans med medlemmarna, de förtroendevalda och förbundets personal. Jag är stolt över hela gänget och över vad vi alla tillsammans är som förbund. I förbundet har vi vår styrka – så har det varit och så kommer det att vara också i framtiden.

Den största frågan på förbundskongressen blev den anda som deltagarna i sina inlägg skapade. Vi hörde fina tal om den stora betydelsen av gemenskap och styrkan i att tillhöra gruppen. I talen togs missförhållanden upp, som behöver åtgärdas och konkreta lösningar på dem.

Vi vet alla att fackförbunden står inför stora utmaningar som också återspeglar sig i vår verksamhet. För oss är naturligtvis också bevarandet av livskraften i produktionen av inhemsk mat en viktig fråga. Med tanke på våra medlemmars arbetsplatser är det väsentligt att hela den inhemska livsmedelskedjan fungerar och mår väl. Ursprungsproduktionen av mat får den del den behöver och förädlingen och dess utförare får sin del.

En minst lika stor utmaning för oss under den kommande kongressperioden är hur starka vi är som fackförbund i förhållande till arbetsgivarsidan. De frågor om och erfarenheter av arbetsvillkor, arbetsskydd och vikten av att organisera sig i facket som aktualiserats i inläggen på förbundskongressen tyder på att tillsammans är vi starka. Genom att agera tillsammans får vi goda resultat i utvecklandet av lönerna och andra arbetsvillkor och -förhållanden.

Den första stötestenen för den nya styrelsen kommer säkert att bestå av kollektivavtalsförhandlingarna nästa år för arbetstagarna i livsmedelsbranschen. Tiden får utvisa under vilka omständigheter de kommer att föras. Utmaningar har funnits och kommer även att finnas i fortsättningen, och vi kommer att finna svar på dem.

Nu är det dags att önska er alla en fin sommar och semester! Vi ska komma ihåg att njuta av dem och ge tid för våra nära. Och naturligtvis ska vi njuta av inhemska sommarläckerheter!

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande