Ett första intryck kan du göra bara en gång

Kommer du ännu ihåg då du gick till din första arbetsplats? Sannolikt inledde också du din arbetskarriär som sommararbetare i likhet med vad tio tusentals unga gör denna sommar. Vilket slags mottagande fick du på di arbetsplats av dina förmän och arbetskamrater? Önskade man dig välkommen till huset, och berättade man att du alltid kan fråga om du behöver hjälp?

Arbetsgivaren ansvarar för att den nya arbetstagaren får en saklig introduktion i arbetsuppgifterna, praxisen på arbetsplatsen och exempelvis arbetsskydd. Erfarnare arbetskamrater har en alldeles avgörande roll då det gäller hur de ungas första steg in i arbetslivet känns och vilka känslor som väcks. Vänlighet och hjälpsamhet kostar ingenting, men de är värdefulla egenskaper för oss alla. De ökar vårt välmående, vår motivation och vår ork.

Då man frågar av arbetstagarna i livsmedelsbranschen vad som är bäst i deras arbete svarar de flesta i allmänhet goda arbetskamrater och en stark gruppanda arbetskamraterna emellan. En god stämning bland arbetskamraterna hjälper dig att orka i arbetet, trots att allt på arbetsplatsen inte skulle vara perfekt och själva arbetet mycket tungt.

I allmänhet har man naturligtvis sitt jobb för lönen skull, men det har en oerhörd betydelse med tanke på trivseln och meningsfullheten om stämningen i arbetet är rejäl, där alla har det gott och tryggt att vara. Vi kan inte påverka alla saker på arbetsplatsen, men de organiserade arbetstagarna kan tillsammans påverka många saker. Och den egna attityden, den beror helt på oss själva.

Du kan göra det första intrycket bara en gång, men varje dag är den första i resten av ditt liv. Det är aldrig för sent att besluta sig för att förändra sina egna attityder och uppförandemodeller. Möt alltså dina nya och gamla arbetskamrater med en sådan respekt och vänlighet, som också du förtjänar.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 4/2022, 10.6.2022.