Det finns aldrig råd för löneförhöjningar

Storbolagen på Helsingforsbörsen gör i huvudsak mycket goda resultat, och analytikerna förutspår att bolagen kommer att dela ut nästan rekordstora dividender i år, skrev Helsingin Sanomat i januari. Man skulle kunna föreställa sig att de nu också har råd att betala ut rejäla löneförhöjningar till arbetstagarna, men nej. Den gamla sanningen gäller ännu: enligt arbetsgivarsidan finns det aldrig råd för löneförhöjningar.

Trots företagens goda resultat har kollektivavtalsförhandlingarna stagnerat. Från arbetsgivarsidan verkar man sakna vilja att betala arbetstagarna eller sin personal tillräckliga löneförhöjningar av sitt resultat. Löneförhöjningarna bör under den här avtalsrundan vara klart större än tidigare, för att man med dem ska kunna återta arbetstagarnas försvunna köpkraft, som den höga inflationen har ätit upp. De FFC-anslutna förbunden har förenat sina krafter, förhoppningsvis ger det resultat och tillräckliga löneförhöjningar för alla.

I april går vi till riksdagsval. Juha Sipiläs regering, som tillträdde efter valet år 2015 lämnade bestående spår i mångas sinnen med sin arbetarfientliga politik, såsom exempelvis konkurrenskraftsavtalet. Också låginkomsttagarna, de arbetslösa och pensionärerna, eller de som utgjorde de svagaste grupperna drabbades av Centerns, Samlingspartiets och sannfinländarnas regerings nedskärningar och försvagningar.

Efter senaste riksdagsval år 2019 skedde ett maktskifte om man undantar Centerpartiet, som även fortsatte i Antti Rinnes och Sanna Marins regeringar. Också politikens riktning förändrades och löntagarna har inte tvingats samlas på torgen för att motsätta sig regeringens beslut. Inte heller den nuvarande regeringens alla beslut har varit goda, exempelvis hade man kunnat låta bli att avlägsna pensionsslussen.

Värdet av demokrati, av folkvälde understryks särskilt i kristider. Vårt grannland Rysslands råa anfallskrig mot Ukraina har snart redan pågått under ett års tid. I Ryssland fungerar ingen äkta demokrati, någon fri press eller ett medborgarsamhälle. Lyckligtvis fungerar de i Finland. Du bestämmer om du ska utnyttja din rösträtt och vem du ger din röst. Om du inte finner någon annan orsak att rösta, så gör det åtminstone för att det är möjligt.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 1/2023, 10.2.2023.