Valvomme etuasi

Elintarvikealan työntekijöiden ammattiliittona SEL:n tehtävä on valvoa jäsentensä etua työehto- ja työympäristöasioissa.

Ammattiliittosi SEL:
– sopii elintarvikealan työntekijöiden palkoista ja muista työsuhteen ehdoista neuvottelemalla ja sopimalla työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksista, jotka määrittelevät kaikkien alan työntekijöiden työehtojen vähimmäistasot, paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista palkka- ja muista työehdoista
– valvoo lakien ja sopimusten noudattamista sekä neuvoo jäseniä työsuhdeasioissa
– riitauttaa sopimusrikkomukset
– auttaa ratkaisemaan erimielisyydet tarvittaessa oikeudessa asti, jos erimielisyyttä ei saada sovittua neuvottelemalla
– toimii työehtosopimusten, työsuojelun sekä työttömyysturva- ja työeläkejärjestelmien kehittämiseksi
– tukee ja kouluttaa työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivia jäseniä
– ottaa kantaa ja vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön

SEL:n asiantuntijat sekä työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta.