Edustajakokous 2012

Äänesi kuuluu liitossa! Äänestä ja vaikuta SEL:n vaaleissa.

SEL:n vaaleissa jäsenet valitsevat keskuudestaan 97 edustajaa SEL:n edustajakokoukseen. Edustajakokouksessa edustajat päättävät, ketkä käyttävät valtaa ja vastaavat liiton toiminnasta seuraavan viiden vuoden ajan, sillä he valitsevat SEL:n liittovaltuuston ja liittohallituksen sekä liitolle puheenjohtajan.

SEL:n jäsenet voivat äänestää ehdokkaita postivaaleissa 28.3.-4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18.-25.4.2012. Vaaleissa valitaan edustajat Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan edustajakokouksiin, jotka ovat Hämeenlinnassa 8.-10.6.2012.

Edustajat kokouksiin valitaan vaaleissa vaalipiireittäin. SEL:n alueista Etelä-Suomi, Kaakkois-Suomi ja Itä-Suomi muodostavat Itäisen vaalipiirin, Länsi-Suomi ja Häme-Keski-Suomi muodostavat Läntisen vaalipiirin ja Pohjois-Suomi ja Vaasa muodostavat Pohjoisen vaalipiirin. Jokaisessa vaalipiirissä käydään oma vaali SEL:n neljällä sopimusalalla (leipomo, liha, maito sekä teollisuus ja panimo).

Jäsen voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ja oman sopimusalansa ehdokasta. Vaalipiiri määräytyy ammattiosaston jäsenyyden perusteella.

Jokainen äänioikeutettu jäsen saa viikolla 13 kotiin äänestysmateriaalin ja ohjeet äänestämiseen.

Ammattiosastot ilmoittavat järjestämistään uurnavaalien äänestystilaisuuksista Elintae-lehdessä 3/2012. Jäsen voi äänestää vain oman ammattiosastonsa järjestämässä uurnavaalissa. Jos siis olet vaihtanut työpaikkaa tai paikkakuntaa, mutta olet edelleen toisella paikkakunnalla ammattiosaston jäsen, äänestä jo postivaaleissa.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolme 42 tuuman taulutelevisiota.